ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

For Reporting Complaints/Grievances You can contact 6238904125 or 9447297907
You can whatsapp your Complaints/Grievances to 9447297907
തസ്തികഓഫീസ് ഫോൺ
ജനറൽ മാനേജർ (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ)0471 2311207
ജനറൽ മാനേജർ (ഫിനാൻസ് )& കമ്പനി സെക്രട്ടറി (ഇൻ ചാർജ്)0471 2311207
ലോ ഓഫീസർ0471-2724970
ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ0471-2724970
ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ (ഫിനാൻസ്)0471 2724649
അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ (ഓപ്പറേഷൻസ്)0471 2724970
സീനിയർ മാനേജർ (അക്കൗണ്ട്സ്)- I0471 2724649
സീനിയർ മാനേജർ (അക്കൗണ്ട്സ്)-  II0471 2724649
ചെയർമാൻ & മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ സെക്രട്ടറി0471-2724970
മാനേജർ (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ I)0471-2724970
മാനേജർ ( അഡ്മിൻ -II )0471-2724970
മാനേജർ (പെര്മിറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് )0471-2724970
മാനേജർ (ഐ എ)0471-2724970
മാനേജർ (ഫിനാൻസ്-ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് സർവെയ്‌ലൻസ്)0471-2724970
മാനേജർ (ഫിനാൻസ് സെക്‌ഷൻ)0471-2724970
മാനേജർ (സെക്രട്ടേറിയൽ )0471-2724970
മാനേജർ (ഐ റ്റി ഡിപ്പാർട്മെന്റ്)0471-2724970
ഐ ടി കോർഡിനേറ്റർ0471-2724970
REGIONഓഫീസ് ഫോൺ
ആർ എം -സൗത്ത് 1
ആർ എം - സൗത്ത് 20469-2747751
ആർ എം - സെൻട്രൽ 10481-2311079
ആർ എം - സെൻട്രൽ 20484-2389131
ആർ എം - നോർത്ത് 10487-2252000
ആർ എം - നോർത്ത് 20495-2760200
WH NAMEഓഫീസ് ഫോൺ
ബാലരാമപുരം0471-2409181
നെടുമങ്ങാട്0472-2813566
Menamkulam
ആറ്റിങ്ങൽ0470-2622628
കൊല്ലം0474-2710029
കൊട്ടാരക്കര0474-2453880
പത്തനംതിട്ട0468-2225772
തിരുവല്ല0469-2711551
ആലപ്പുഴ0477-2245815
കോട്ടയം0481-2565379
അയർക്കുന്നം0481-2966540
തൊടുപുഴ0486-2223062
ത്രിപ്പൂണിത്തുറ0484-2302130
കടവന്ത്ര
ആലുവ0484-2838400
പെരുമ്പാവൂർ0484-2823292
ചാലക്കുടി0480-2708284
തൃശ്ശൂർ0487-2250524
പാലക്കാട്0491-2538094
മേനോൻപാറ0492-3273235
പെരിന്തൽമണ്ണ0493-3221080
നടുവന്നൂർ
കോഴിക്കോട്0495-2765023
കൽപ്പറ്റ0493-6204955
കണ്ണൂർ0497-2705470
ബട്ടത്തൂർ0467-2418080
DISTRICT CONTACT NUMBER
തിരുവനന്തപുരം9207561830
കൊല്ലം6238904112
പത്തനംതിട്ട9847092027
ആലപ്പുഴ9745059564
കോട്ടയം6238904121
ഇടുക്കി9747064527
എറണാകുളം8129631810
തൃശ്ശൂർ9961625606
പാലക്കാട്9745226068
കോഴിക്കോട്6238904119
വയനാട്6238904120
മലപ്പുറം6238904118
കണ്ണൂർ6238904121
Kasaragod8921251515